Privacyverklaring

Privacyverklaring Run4Rabies

De organisatie van de Run4Rabies draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator van Stichting Dierenartsen zonder Grenzen – Nederland via coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl. Bij Dierenartsen zonder Grenzen staat Sarah Farrand (coördinator) aangeschreven als functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Met welk doel verwerkt Run4Rabies uw gegevens?
Run4Rabies verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van service gerelateerde berichten
  • Het verwerken van de betaling wanneer u deelneemt aan de run en/of de maaltijd en/of wanneer u een donatie doet

Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens
Wanneer iemand zich aanmeldt als deelnemer van de run, dienen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verplicht doorgegeven te worden:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor onze deelnemersadministratie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Dierenartsen zonder Grenzen – Nederland en de Run4Rabies commissie

Dierenartsen zonder Grenzen heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens om een goed overzicht te houden van de deelnemers en het versturen van service gerelateerde berichten.

R4R-website
Op de website van Run4Rabies worden foto’s van de run geplaatst. Deze foto’s zijn te bekijken door iedereen die de site bezoekt. Mocht u bezwaar hebben over een geplaatste foto, neem dan contact op met run4rabies@dierenartsenzondergrenzen.nl. Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Onze site wordt gehost bij bHosted en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat van Let’s encrypt.

Google
Run4Rabies maakt gebruik van Google om e-mails (G-mail) te versturen en persoonsgegevens bij te houden via Google Forms.

Social media
De organisatie van de Run4Rabies maakt gebruik van de volgende social media: Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In via Dierenartsen zonder Grenzen. Hier wordt gebruik van gemaakt ter promotie van activiteiten en voor overig nieuws. Alle facebookgebruikers kunnen uitgenodigd worden voor evenementen. Deelname aan deze media is geheel vrijwillig.

Websites van derden
www.run4rabies.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een ander privacybeleid hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van desbetreffende sites te lezen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wanneer de run voorbij is, zullen alle gegevens van de deelnemer bewaard worden, tenzij de deelnemer bezwaar maakt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de oud-deelnemer uit te nodigen voor activiteiten van Run4Rabies in de toekomst.

Wat zijn uw rechten?
Dierenartsen zonder Grenzen verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming. Door bij het registreren actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Run4Rabies zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken. Wij verwijderen dan uw gegevens.

Inzage van uw gegevens
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Opvragen kan door te mailen naar run4rabies@dierenartsenzondergrenzen.nl.

Rectificatie van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden. Rectificatie kan door te mailen naar run4rabies@dierenartsenzondergrenzen.nl

Recht om vergeten te worden
Volgens de nieuwe AVG heeft ieder persoon het recht om vergeten te worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw eventuele donateurschap zal per direct beëindigd worden, tenzij er nog betalingen van deze persoon open staan.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, voorzien van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met run4rabies@dierenartsenzondergrenzen.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, rectificatie, bezwaar en verwijdering van uw gegevens.

Veranderingen
De organisatie van de Run4Rabies kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: september 2019